Werkgevers advies


Advies voor werkgevers

Staat uw bedrijf voor een belangrijke investering dan wel reorganisatie? In de meeste gevallen krijgt u als werkgever bij grote investeringen dan wel reorganisaties te maken met aspecten die de vakbonden (cao) en de Ondernemingsraad (OR) raken. Als het gaat om een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming is in vele gevallen het adviesrecht van toepassing. Ook kan een reorganisatie samenhangen met een fusie of wijziging van werkzaamheden, waar de OR tevens een advies- dan wel instemmingsrecht over heeft. In uw contacten met uw ondernemingsraad dan wel het opstellen van adviesaanvragen kan ik  u van dienst zijn. Ook op het gebied van cao perikelen kan ik u van advies dienen.